ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   
   หัวข้อคำถามผู้ถามวันเดือนปี
  ค่าเทอมและวิชาสอบซ้ำกันนักศึกษาปี313  ธ.ค. 2560
  ยื่นคำร้อวจ่ายค่าเทอมช้ามาริษา30  พ.ย. 2560
  จำนวนนักศึกษาแต่ละคณะภาณุพงศ์ สุริยะ4  พ.ย. 2560
  ขอย้ายสาขาสุพัตรา เพชรขาว16  ต.ค. 2560
  ไม่ได้ชำระค่าเทอมนาย เฉลิมพร ท...18  ก.ย. 2560
  จำนวนนักศึกษาปัจจุบันณัฐธิดา วุฒิมา...17  ก.ย. 2560
  สอบถามจำนวนนักศึกษานางสาวศิริพรสุท...4  ส.ค. 2560
  การพ้นสภาพนักศึกษาTitima7  ก.ค. 2560
  กำหนดลงทะเบียนนักศึกษาคัทลียา อยู่ขำ19  มิ.ย. 2558
  เกรงจะมีผู้แอบอ้างว่าจบการศึกษาและทำหลักฐานเท็จมาสมัครงานผู้ได้รับผลกระท...19  มิ.ย. 2558
  กยศนักศึกษาปี5618  มิ.ย. 2558
  สมัครเรียน ป.บัณฑิตนางลดารมณ์ กัง...15  มิ.ย. 2558
  คือผมตรวจสอบตารางสอบไม่ได้ครับทำไหมไม่มีตาราง...12  มิ.ย. 2558
  ไม่ได้เสียค่าเทอมนาย ทัพรัตน์ สั...9  มิ.ย. 2558
  การลงทะเบียนออนไลน์นักศึกษาปีที่4 8  มิ.ย. 2558
  การลงทะเบียนรียนซัมเมอนายวันชนะ ธานีร...4  มิ.ย. 2558
  คำร้องขอจบการศึกษาวรุฒ โต๊ะหลี4  มิ.ย. 2558
  การชำระค่าเทอมย้อนหลังธนาวุฒิ ธนากรรฐ...1  มิ.ย. 2558
  การเรียนต่อศราวุธ มณีฉาย29  พ.ค. 2558
  กยศ.ศิริขวัญ สำลี9  เม.ย. 2558
  การขอเปลี่ยนรหัสผ่านปาณิศา แก้วจิต...11  มี.ค. 2558
  การที่เราจะขอใบรับรองเกรต 7 เทอมก่อนจะได้หรือไมหนูเมย์10  มี.ค. 2558
  กรณีที่ปลายทางส่งของมาให้ทางไปรษณีย์แต่เราระบุว่าที่มหาลัย นางสาวสุมาลี สห...5  มี.ค. 2558
  ถ้าลาพักการเรียนก่อนการเกณฑ์ทหารนักศึกษา2  มี.ค. 2558
  เกรดเฉลี่ยเท่าไรถึงไม่โดนรีทายนาวสาวศดาพร เหม...2  มี.ค. 2558
  ขอถามเรื่องประกาศรายชื่ิ่ิอผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบโควต้านางสาว ดารารัตน...28  ก.พ. 2558
  อยากทราบวันรับปริญญา ปี 2558 นักศึกษา 25  ก.พ. 2558
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เทอม1/57 นักศึกษา รหัส 5...23  ก.พ. 2558
  รับปริญญานางสาว วาสนา ยี...23  ก.พ. 2558
  ไปรับบัตรนักศึกษาใหม่ได้ที่ไหนของคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บัตรธน...ฟ้าใส17  ก.พ. 2558
  การถ่ายรูปชุดนักศึกษานิตยา นิลรัตน์12  ก.พ. 2558
  เกรดw และเกรดp หมายความว่าอะไรสุขประเสริฐ สุ...6  ก.พ. 2558
  ค่าเล่าเรียนอัสมาน5  ก.พ. 2558
  กรณีที่หยุดเรียนแต่ยังไม่ได้ด็อปรหัส53111140163  ก.พ. 2558
  การเรียนสุไลมาน เจ๊ะแต3  ก.พ. 2558
  ขอรหัสผ่านใหม่จันทร์จิรา ศรีร...30  ม.ค. 2558
  การรับสมัครเรียนอิสริยา26  ม.ค. 2558
  รหัสผ่านเข้าไม่ได้ค่ะฌัฐกานต์ ศรีสว...26  ม.ค. 2558
  ยอดเงินค้างนายสุลัยมาน สนิ22  ม.ค. 2558
  ระเบียบการ การแต่งกายนักศึกษามุสลิม วันรับปริญญานักศึกษารหัส 5220  ม.ค. 2558
  ตรวสอบยอดค้างชำระเงินนายสุลัยมาน สนิ20  ม.ค. 2558
  สอบถามรายวิชาที่ขอเปิด ไปเมื่อวันที่ 14 พย. 57จตุพร อุปการรอด15  พ.ย. 2557
  เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วเข้าไม่ได้นักศึกษา5412  พ.ย. 2557
  อยากทราบว่า เทอมสองเปิดโอนหน่อยกิตวันไหนคับนักศึกษาปีที่112  พ.ย. 2557
  อบรบอังกฤษนายอรรถพล ชัชวา...23  มิ.ย. 2557
  อยากทราบวันรับปริญญานักศึกษารุ่น 3 ...27  พ.ค. 2557
  เข้าระบบนักศึกษาไม่ได้วันวิสา แสวงผล24  พ.ค. 2557
  การยืนคำรองขอใบรับรองจบการศึกษาฮัสนีย์ ศรียาน11  พ.ค. 2557
  ราชภัฎเปิดปริญญาโทสาขาใดบางสุดารัตน์ ยอดมง...11  พ.ค. 2557
  ขั้นตอนการแก้เกรด I ภาคเรียนที่ 2/2556พันธุ์ทิพย์ ทอ...8  พ.ค. 2557
  เปิดภาคเรียนมนชัย สุประดิษฐ5  มี.ค. 2557
  สมัครออนไลน์นริสา โต๊ะมุดอ13  ม.ค. 2557
  ทำไหมดิฉันไปชำระเงินแล้วที่ธนาคารกรุงไทยแต่ในระบบของมหาวิทยาลัยบอกว่าด...คอรีเย๊าะ ยามา28  ธ.ค. 2556
  อยากทราบว่าเทอม2 เปิด วันไหนคะเรวดี แทบทับ15  ก.ย. 2556
  ทำบัตรนักศึกษาใหม่โรสนา อะหลี15  ก.ย. 2556
  อยากได้ใบผลการเรียนเนตรนภา ดุลย์เภ...14  ก.ย. 2556
  หมดเขตรักษาสภาพความเป็นนักศึกษาเมื่่อไหรค่ะนักศึกษา13  ก.ย. 2556
  การผ่อนผันเรื่องทหารนักศึกษาปีที่26  ก.ย. 2556
  ตารางสอบรอกีเยาะ เถาะ4  ก.ย. 2556
  เกรดเฉลี่่ยรวมนราภรณ์29  ส.ค. 2556
  หากจะเรียนต่อ เอกบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาโทพีรกานต์28  ส.ค. 2556
  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 54นักศึกษาชั้นปีท...26  ส.ค. 2556
  ทุนในม.ราชภัฎนครศรีฯนักศึกษา21  ส.ค. 2556
  การขอสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษนางสาวจิราทิพย์...20  ส.ค. 2556
  การทำเรื่องจบค่ะสุพรรษา ชูนิน20  ส.ค. 2556
    ตั้งคำถามใหม่        อ่านคำถามทั้งหมด
   
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th